สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561

                  สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีได้รับมอบหมายให้สำรวจความคิดเห็นผู้มาร่วมชมงาน
    ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2561 สัมภาษณ์ประชาชนผู้มาร่วมชมงานอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 800 คน
    และผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 230 ร้านค้า

per5-61

mer5-61

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.